Course Content
1. Tema: Modeli intervencije
Dobrodošli i dobrodošle! U ovoj ćemo temi predstaviti neke od ključnih teorija te naša zajednička stajališta o inkluziji i socio-emocionalnom učenju (SEU-u) te objasniti naš model intervencije. Svaki nastavnik i svaka nastavnica svjesni su važnosti inkluzije i SEU-a u procesu poučavanja/učenja. Cilj je ove teme podijeliti naše zajedničko znanje i predstaviti naše iskustvo s terena.
0/7
3. Tema: Metode poučavanja za stratificirane (višeslojne) nastavne pripreme
Dobrodošli u 3. temu! U ovoj ćete temi više naučiti o „skelama za učenje”, jednom od najvažnijih dijelova socio-emocionalnog i inkluzivnog učenja.
0/4
4. Tema: Mentoriranje i skele za učenje
Dobrodošli u 4. temu! U ovoj temi naučit ćemo više o ulozi „mentora” u školskom okružju i podijeliti resurse kojima ćemo nastojati produbiti vaše razumijevanje metodologije mentorstva i primjere njezine primjene u nastavnim planovima.
0/4
5. Tema: Stratificirana nastavna jedinica
Dobrodošli u 5. temu! U ovoj temi bavit ćemo se fazama nastavne jedinice. Ništa novo za učitelje i učiteljice! Važno je svrhovito planirati inkluzivne aktivnosti i aktivnosti povezane sa SEU-om kako bi se zatvorile rupe u znanju i emocionalno osnažili učenici i učenice. Zapamtite, socio-emocionalno učenje duboko je povezano s načinom na koji se učitelji i učiteljice odnose prema razredu i komuniciraju s njim, aktivnostima koje biraju i interakcijskim shemama koje predlažu.
0/3
6. Tema: Primjeri dobre prakse
U ovoj ćete temi na jednom primjeru biti vođeni kroz različite faze stratificirane nastavne jedinice. Nemojte se bojati slijediti korake. U materijal o ovoj temi također su uključeni primjeri stratificiranih nastavnih jedinica koje su dostupne u formatu za preuzimanje kako biste ih mogli koristiti kao inspiraciju ili prilagoditi svojim potrebama nakon završetka ove edukacije. Prije nego što vas upoznamo sa stratificiranim nastavnim jedinicama, pogledajte primjer analize razreda prema principima SEU-a i inkluzivnog poučavanja.
0/6
7. Tema: Radionica – Kreirajte vlastitu stratificiranu nastavnu jedinicu temeljenu na načelima SEU-a
U ovoj temi, zajedno ćemo raditi na planiranju nastavne jedinice po vašem izboru, vodeći vas kroz različite faze izrade. Dobit ćete „Predložak za nastavnike:ce” koji možete preuzeti kako biste lakše radili na svojoj jedinici.
0/9
8. Tema: Smjernice za vježbu
U ovoj temi pronaći ćete dodatne resurse i kompilaciju materijala.
0/1
Evaluacija i povratne informacije
Ovo je posljednji korak prije završetka BE-IN edukacije za nastavnike i nastavnice. Uključuje upitnike o zadovoljstvu nastavnika i nastavnica i certificiranje.
0/3
Inkluzija i socio-emocionalno učenje: Bolji smo zajedno! Inovativne metode učenja za kreiranje inkluzivnog školskog okružja i prevenciju napuštanja školovanja (ESL – eng. early school leaving)
About Lesson
Join the conversation
WordPress Lightbox